Software financer / Què aconsegueix? 
Minimitzar els riscos i les despeses resultants de l’agregació de solucions parcials, evitant dades inconsistents entre diferents fases de l’activitat financera (per exemple, diferents bases de dades d’actius financers) així com totes les tasques d’intercanvi, control i reconciliació de dades entre les solucions parcials abans esmentades.
 
Simplicitat en tots els processos: dades integrades úniques i consistents en tot el procés associat a la tramitació, execució i informació d’una ordre o en qualsevol altre procés vinculat a l’activitat d’una entitat financera. Aquesta simplicitat juntament amb l’organització de fluxos del sistema minimitza les errades dels usuaris i facilita el compliment de les tasques necessàries en el Workflow de qualsevol activitat financera.
 
Estalvi substancial de temps, especialment el dedicat a tasques que no aporten cap valor afegit a l’organització, eliminant així les ineficiències derivades dels processos manuals i basades en informació física en paper. Tota la informació es registra dins del sistema i és fàcilment explotable per qualsevol usuari i des de qualsevol lloc.
 
 
Estalvi en inversions, en infraestructures i software. El sistema és accessible des de qualsevol PC amb connexió a Internet i el client sempre disposarà de l’última versió de BIA, i totes les actualitzacions derivades de les noves normatives.
 
Estalvi de despeses, el nostre equip tècnic ha desenvolupat el software, la qual cosa minimitza el risc d’incidències, el temps de la seva resolució, i en conseqüència redueix el cost que es genera.
 
La consistència de Bia tan en el Workflow dissenyat, com en l’estructura de dades, permet mantenir un fort control de riscos d’activitat, tan “exante” com “expost” a la contractació i d’una forma fàcil per als usuaris minimitzant per tant els riscos comercials, econòmics, legals i de reputació de l’entitat.
 
Les eines de Front-Office i Bussines Intelligence del sistema, permeten una presa de decisions eficaç per part dels òrgans directius de l’entitat. Amb tota la informació necessària on-line consistent i sense errors derivats de la manualitat dels processos.