Software financer / Quins beneficis aporta? 

BIA, pel fet de ser una solució integrada i integradora de totes les funcions de gestió, back office i administració de les Empreses de Serveis d’Inversió* i Assessorament , facilita una visió complerta del seu negoci, dotant a aquestes funcions d’un nivell superior d’informació i control.

Sense detriment del seu caràcter de solució integrada, aporta solucions parcials d’alta eficàcia pels fluxos de contractació, liquidació, custòdia, reporting, unitat de control, tresoreria i gestió i administració de IIC’s

 

Avantatges de negoci
Automatització i control de tots els processos, minimitzant riscos de reputació, operatius i legals.
Posicionar a l’empresa a l’avantguarda tecnològica.
Centralitzar tota la informació en un únic entorn.
Posar la informació a disposició dels usuaris en qualsevol moment i en qualsevol lloc.
Màxim control i rendibilitat en la gestió de dades.
Evitar la pèrdua de papers -Gestió documental.
Satisfer amb eficàcia les necessitats de l’àrea econòmica financera.
Auditoria, seguretat i confidencialitat.
Reforçar l’equip humà amb la implementació d’una veritable intel·ligència empresarial.
Servei tècnic i suport a l’empresa.
Major rendiment econòmic.
Presa de decisions amb fonamentació i eficiència.
Fer compatible processos estàndard amb les particularitats de cada entitat.